Räkna om Hastighet

   

  Tal i vetenskaplig notation
Räkna om Hastighet:


Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '643 Centimeter per sekund'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användassom ett exempel, antingen 'Centimeter per sekund' eller 'cm/s'. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Hastighet'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Matematiska uttryck

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(25 * 4) cm/s'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '67 Centimeter per sekund + 46 Centimeter per sekund' eller '82mm x 61cm x 40dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Tal i vetenskaplig notation

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 5,338 741 926 726 1×1021. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 21, och det faktiska talet, här 5,338 741 926 726 1. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 5,338 741 926 726 1E+21. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 5 338 741 926 726 100 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.


nästa kategori