kcal/h -> kcal/min

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om kcal/h till kcal/min: 1 kcal/h = 0,016 666 666 666 667 kcal/minRäkna om kcal/h till kcal/min:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Effekt'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'kcal/h'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'kcal/min'.