kg/(m·s) -> Centipoise

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om kg/(m·s) till Centipoise: 1 kg/(m·s) = 1 000 Centipoise [cP]Räkna om kg/(m·s) till Centipoise:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Dynamisk viskositet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'kg/(m·s)'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Centipoise [cP]'.

kg/(m·s) -> Centipoise