m/s² -> Foot per second squared

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om m/s² till Foot per second squared: 1 m/s² = 3,280 839 895 013 1 Foot per second squared [fps²]Räkna om m/s² till Foot per second squared:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Acceleration'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'm/s²'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Foot per second squared [fps²]'.