Milliliter - kryddmått -> Tesked

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Milliliter - kryddmått till Tesked: 1 Milliliter - kryddmått = 0,2 TeskedRäkna om Milliliter - kryddmått till Tesked:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Kök / recept'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Milliliter - kryddmått'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Tesked'.