Utgångsvärde:


Klassisk enhetsmätningskalkylatorn:

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:Omvandlare för måttenheter / räkna om enheter

Konvertering av enheter är allt annat än trivialt: Millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer, mil, sjömil, fot, yard, tum, aln, Parsec och ljusår. I alla dessa måttenheter låter sig avstånd anges. Det rör sig inte alls om alla måttenheter som finns, utan bara de vanligaste. Vid ytor (Kvadratmeter, Kvadratkilometer, Ar, Hektar, Morgen, Acre och andra), temperaturer (Grad Celsius, Kelvin, Grad Fahrenheit och andra), hastigheter (Meter per sekund, Kilometer per timme, mph, Knop, Ljudhastighet och andra), vikter (Centner, Kilogrm, Metriskt ton, US Ton, GB ton, Karat och andra) och volymer (Kubikmeter, Hektoliter, Imp gallon liquid, Gallone liquid US, Gallone dry US, Barrel och andra) ser det inte bättre ut. För att göra kaoset fullständigt finns det också förstorande och förminskande enheter vid de flesta av dessa enheter (-> milli-, centi-, deci- och andra). Kort sagt: Ett kaos som ingen väl riktigt genomskådar, särskilt inte utan att konsultera uppslagsverk och diverse andra hjälpmedel. En kalkylator för måttenheter, som denna, är perfekt för enhetskonvertering.


  1. Välj rätt kategori från urvalslistan.
  2. Ange därefter det värde som du vill konvertera. De grundläggande funktionerna för aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), exponent (^), parentes och π (pi) är alla tillåtna i nuläget.
  3. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera.
  4. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till.
  5. När resultatet visas finns det fortfarande möjlighet att avrunda det till ett visst antal decimaler, när det är rimligt att göra det.

Använd enhetsomräknarens fulla kapacitet

Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '240 Meter per sekund'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användassom ett exempel, antingen 'Meter per sekund' eller 'm/s'. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Hastighet'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Alternativt kan värdet som ska konverteras anges enligt följande: '9 Meter per sekund till Meter per minut' eller '26 m/s -> m/min' eller '14 m/s = m/min'. För detta alternativ räknar också räknaren ut direkt till vilken enhet det ursprungliga värdet specifikt ska konverteras. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Matematiska uttryck

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(3 * 81) m/s'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '240 Meter per sekund + 720 Meter per minut' eller '47mm x 98cm x 23dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Tal i vetenskaplig notation

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 7,403 646 352 379 9×1026. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 26, och det faktiska talet, här 7,403 646 352 379 9. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 7,403 646 352 379 9E+26. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 740 364 635 237 990 000 000 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.