Utgångsvärde:


till den klassiska enhetsmätningskalkylatorn

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:
Millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer, mil, sjömil, fot, yard, tum, aln, Parsec och ljusår. I alla dessa måttenheter låter sig avstånd anges. Det rör sig inte alls om alla måttenheter som finns, utan bara de vanligaste. Vid ytor (Kvadratmeter, Kvadratkilometer, Ar, Hektar, Morgen, Acre och andra), temperaturer (Grad Celsius, Kelvin, Grad Fahrenheit och andra), hastigheter (Meter per sekund, Kilometer per timme, mph, Knop, Ljudhastighet och andra), vikter (Centner, Kilogrm, Metriskt ton, US Ton, GB ton, Karat och andra) och volymer (Kubikmeter, Hektoliter, Imp gallon liquid, Gallone liquid US, Gallone dry US, Barrel och andra) ser det inte bättre ut. För att göra kaoset fullständigt finns det också förstorande och förminskande enheter vid de flesta av dessa enheter (-> milli-, centi-, deci- och andra). Kort sagt: Ett kaos som ingen väl riktigt genomskådar, särskilt inte utan att konsultera uppslagsverk och diverse andra hjälpmedel såsom denna webbsida.

Omvandlare för måttenheter / räkna om enheter