Mile (international)

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetsomräknare som bl a Mile (international) kan räknas om med.Räkna om Mile (international):

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Mile (international) [mi]'. Värdet konverteras därefter till alla måttenheter som kalkylatorn kan hantera.

Mile (international)