Räkna om Millimho

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetsomräknare som bl a Millimho kan räknas om med.Räkna om Millimho:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Konduktans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Millimho [m℧]'. Värdet konverteras därefter till alla måttenheter som kalkylatorn kan hantera.