Räkna om cd/m²

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetsomräknare som bl a cd/m² kan räknas om med.Räkna om cd/m²:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Luminans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'cd/m²'. Värdet konverteras därefter till alla måttenheter som kalkylatorn kan hantera.