Leta efter dubbletter och radera dem

Programvara för att leta efter
och radera dubbletter


  • DeduplicationWizard 4.2: Ett överskådligt program som inte kräver tekniska kunskaper för att leta efter dubbletter i form av telefonnummer, e-postadresser och/eller postadresser i Excel. Sökandet efter dubbletter kan ske inom en adresslista eller mellan två adresslistor, såsom svarta listor.
  • DataQualityTools 4.2: Jämfört med DeduplicationWizard erbjuder DataQualityTools ytterligare möjligheter vid sökandet efter dubbletter och dessutom en rad andra funktioner för att bearbeta adresser såsom exempelvis en funktion för att analysera och sammanfatta datafält. Utöver Excel-filer kan även dBase, ACCESS, VistaDB, text-filer och databasservrar som MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, ORACLE och MySQL bearbetas.
  • BatchDeduplicator 4.2: BatchDeduplicator har i stort sett samma funktioner som DataQualityTools vid sökandet efter dubbletter. Precis som vid DataQualityTools kan även här vanligtvis flera miljoner datamängder bearbetas utan problem. Uppdragen kan schemaläggas till att inledas vid en viss tidpunkt, t ex varje torsdag kl 14:00.

Leta efter dubbletter och radera dem